Δημιουργία Καμπάνιας mms+

Η υπηρεσία mms+ παρέχεται μέσα από το Yuniverse σε 5 απλά βήματα.    Με 5 Απλά Βήματα
  1. Log in στο Yuniverse
  2. Δημιουργία multimedia landing page
  3. Προετοιμασία SMS
  4. Εισαγωγή Παραληπτών
  5. Άμεση Αποστολή ή Προγραμματισμός μεταχρονολογημένης αποστολής.